#Nederlands / Dutch

ACTIEDAG WONING 2021

bellen

Hoe willen we leven? Samen voor een stad gebaseerd op solidariteit!

De winter staat nog steeds in het teken van de pandemie, maar de lente komt eraan.
Tijd voor dromen en visioenen, tijd voor protest en verzet. Laten we samen vechten voor een stad gebaseerd op solidariteit: neem deel aan de Housing Action Day 2021 op 27 maart!

Uit de crisis

Een waardig en veilig huis is de derde huid van elke persoon en een basisbehoefte. Terwijl mensen met een appartement thuis kunnen blijven om de pandemie solidair te bestrijden, kunnen daklozen op straat en vluchtelingen in hun massa-accommodatie zich nauwelijks beschermen tegen Corona. Huiselijk geweld tegen vrouwen neemt toe. Terwijl vastgoedbedrijven hoge rendementen blijven genereren, moeten huurders tijdelijk werk aannemen of hun baan volledig verliezen. De al te hoge huren worden onbetaalbaar. Kleine ondernemers worstelen ook om te overleven. Terwijl de staat grote bedrijven ondersteunt met reddingspakketten ter waarde van miljarden, wordt de culturele scene op slot gedaan en worden ontmoetingsplaatsen gesloten. Ook hier heerst existentiële angst. Banen worden vernietigd. Daarnaast bestaat het risico op een groot verlies aan inspiratie en sociale uitwisseling.
In de crisis verergerde de sociale kwestie en daarmee de huur- en woningcrisis. De kloof tussen de bevoorrechten en de niet-bevoorrechten wordt steeds groter. Dat willen we niet accepteren. Daarom eisen we:

1) Appartementen voor iedereen!
Huisvesting van daklozen en vluchtelingen in appartementen of hotels!
Einde vacature! Legaliseer beroepen!
Meer plaatsen in vrouwenopvangcentra!
Voorkom uitzettingen, bevoorrading en ontslagen!

2) kwijtschelding van huurschulden!
Veilige woonruimte, kleine bedrijven, de culturele scene en sociale centra!
Geen subsidies voor hoge huren en financiële investeerders!

3) Lagere huren – herverdelen van winsten!
Stel maximale huurprijzen in!
Win de crisiswinsten af ​​- speciale heffing om de coronacrisis het hoofd te bieden!

4) Maak een einde aan landspeculatie – socialiseer woninggroepen!
Woonoppervlak en vloer mogen geen handelswaar zijn!

Samen vechten voor een stad gebaseerd op solidariteit

De stad als onze leefomgeving moet een afspiegeling zijn van onze behoeften. We hebben een stad nodig waar het geluk en het leven van velen belangrijker zijn dan het nastreven van macht en de rijkdom van enkelen.

Ondanks de pandemie zijn er sterke antwoorden. We vechten samen met „Deutsche Wohnen & Co. onteigend!“ Voor de socialisatie van vastgoedgroepen en steunen de eisen voor een landelijke huurstop / huurplafond. Wij verwelkomen het werk van huurdersverenigingen en ondersteunen de oprichting van huurdersvakbonden en andere organisatievormen van onderaf. We staan ​​aan de kant van alle groepen die werken voor een antiracistische, feministische, klimaatvriendelijke en barrièrevrije stad, en we roepen op om onze strijd samen te brengen. Laten we netwerken om samen deze stad vorm te geven!

Naast de huur- en woonproblematiek vragen we: Hoe willen we samenwonen?

In een stad
… met de mogelijkheid voor iedereen om te leven zoals zij * hij zou willen …
met een eerlijke verdeling van middelen en de verzekerde vervulling van onze
Basisbehoeften …
met cultuur, tolerantie en ruimte voor onze verschillen …
met een respectvolle behandeling van ons levensonderhoud

Droom, spin visioenen en bouw mee aan de solidaire stad!
Tot ziens op Housing Action Day 2021!

Actie alliantie tegen ontheemding en huurgekte