Hungarian

Lakhatást az emberekért és nem a nyereségért!

A szemünk előtt változtak az ingatlanok új arannyá, tőzsdei részvényekké. Az újépítésű lakások megfizethetetlenek, miközben a szociális bérlakások fokozatosan eltűnnek. A nyereség üldözése teljesen átalakítja a lak.k.rnyezetünket: a kedvenc kocsmánk, a n.lkül.zhetetlen óvodánk és a megszokott sarki boltunk is veszélybe került, de talán már be is zártak. A lakbérünk folyamatosan emelkedik, egyre nagyobb részét teszi ki a j.vedelmünknek. Házainkat privatizálják, majd továbbadják őket a profit érdekében. A drága lakásmodernizációk tovább emelik a bérleti díjakat. Sok lakást irodává, kereskedelmi szálláshellyé alakítanak, vagy spekulációs céllal üresen tartanak. Bérleti szerződéseinket felbontják, otthonainkból erőszakkal kilakoltatnak, negyedeinkből száműznek. Sokunk az utcára kerül, ahol méltatlan k.rülm.nyek között kell élnie.

Nem tűrjük tovább ezt az igazságtalanságot és erőszakot! Egymást támogatva ellenállunk!

Városaink néhány kedvezményezett érdekében való kiárusítása nem elkerülhetetlen természetes folyamat, hanem a kártékony gazdasági rendszer és a szociális felelősséget megkerülő lakáspolitika következménye. Együtt változtathatunk ezen!

Az elmúlt években tíz-, sőt százezrek vonultak utcára, hogy igazságosabb lakáspolitikáért tüntessenek. Németországban utoljára 2019. április 6-án, közel 50 városban tüntetettünk az Európai Lakhatási Akciónap keretében. A résztevő számtalan szervezet hajthatatlan ellenállással elérte azt, ami korábban elképzelhetetlennek tűnt: ma Németország-szerte megindult a párbeszéd a lakbérek korlátozásáról és az óriásivá duzzadt ingatlantulajdonos vállatok kisajátításáról. A bérlők Frankfurtban, Osnabrückben és Berlinben is új, közösségi tulajdonban levő lakáskezelők megalapítását követelik. Gerában és Berlinben teljes lakónegyedek kerülnek vissza a köztulajdonba. Sok városban üres .pületeket foglalnak el.

A városhoz való jogért és lakhatásért küzdő csoportok szövetségeként a követeléseink:

1. Valóban szociális alapú lakbéreket és alapjaiban eltérő lakbérjogokat!

2. Legyen vége a kilakoltatásoknak és a hontalanságnak! Méltó lakhatást mindenkinek! A lakhatás alapjog!

3. Elég az üres ingatlanokból! K.veteljük a spekulatív okokból üresen tartott ingatlanok kötelező bérbeadását! Követeljük a házfoglalások legalizálását!

4. Kollektív jogokat és a döntésekben való demokratikus részvételt a bérlőknek! Nekünk is lehessen szavunk ahhoz, hogy mi történik az otthonainkkal!

5. Új közösségi lakáspolitikát! Követeljük az ingatlanspekuláció megszűntetését és a földek köztulajdonba helyezését, a nagyvállalatok teljes kisajátítását. A lakás és a föld nem árucikk!

6. Radikális irányváltást a lakás- és a gazdaságpolitikában egy szolidáris és környezettudatos városfejlesztés érdekében!

Amíg a lakhatáshoz való jogunk nem garantált, a lakbérőrület folytatódik és a nyereség fontosabb a szociális igazságosságnál, addig mi is egyre hangosabbak leszünk! Csatlakozz Te is a Nemzetközi Lakhatási Akciónaphoz 2020. március 28-án!

Mutassuk meg együtt, hogy van és lesz ellenállás, szolidaritás és alternatívák!

Lakhatást az emberekért és nem a nyereségért!