#Polish

DZIEŃ AKCJI MIESZKANIOWEJ 2021

HOUSING ACTION DAY 2021

#wezwanie

Jak chcemy żyć? Razem na rzecz solidarnego miasta!

Zima przemija pod znakiem pandemii, lecz wkrótce nadejdzie wiosna.
Czas na marzenia i wizje, czas na protest i opór. Walczmy razem o solidarne miasto: weźmy udział w Dniu Akcji Mieszkaniowej 2021 27 marca!

Wyjść z kryzysu

Godne i bezpieczne mieszkanie jest naszątrzecią skórą“ i egzystencjalną potrzebą. Podczas gdy ludzie, którzy mają mieszkanie, mogą pozostać w domu i solidarnie walczyć z pandemią, bezdomnym na ulicach i uchodźcom w zbiorowych schroniskach trudno jest chronić się przed Covidem. Przemoc domowa wobec kobiet wzrasta. Podczas gdy korporacje nieruchomościowe nadal osiągają wysokie zyski, lokatorzy zmuszeni są do pracy w niepełnym wymiarze godzin lub zagrożeni całkowitą utratą pracy. Już i tak zbyt wysokie czynsze stają się nieosiągalne. Również właściciele małych firm walczą o przetrwanie. Podczas gdy państwo wspiera duże korporacje pakietami ratunkowymi w wysokości miliardów, zamyka się jednocześnie instytucje kultury, ośrodki społeczno-kulturalne i miejsca spotkań. I tutaj panuje egzystencjalny lęk. Miejsca pracy są niszczone. Ponadto istnieje wielka groźba utraty inspiracji i społecznego dialogu.

W czasie kryzysu nasila się kwestia społeczna, a wraz z nią kryzys czynszowy i mieszkaniowy. Pogłębia się i poszerza przepaść między uprzywilejowanymi a nieuprzywilejowanymi. Nie ma na to zgody! Dlatego żądamy:

1) Mieszkania dla każdego!
Kwaterunek dla osób bezdomnych i uchodźców w mieszkaniach lub hotelach!
Koniec z pustostanem! Legalizacja dla konfiskaty pustostanu!
Więcej miejsc w schroniskach dla kobiet!
Zapobiegajmy eksmisjom, blokadom zaopatrzenia i wypowiedzeniom umowy najmu!

2) Moratorium na długi czynszowe!
Bezpieczeństwo dla przestrzeni mieszkalnej i małych firm, dla kultury i ośrodków społecznych!
Żadnych dotacji do wysokich czynszów i subsydiów dla inwestorów finansowych!

3) Zmniejszyć czynsze – redystrybuować zyski!
Ustalić maksymalne czynsze!
Opodatkować zyski z kryzysu – specjalna opłata na walkę kryzysem Covidowym!

4) Koniec ze spekulacją gruntami – wywłaszczyć korporacje nieruchomościowe!
Przestrzeń mieszkalna i działki gruntowe nie mogą być towarem!

Wspólna walka o solidarne miasto

Miasto jako nasze środowisko życia powinno odzwierciedlać nasze potrzeby. Potrzebujemy miasta, w którym szczęście i życie dla wielu liczy się bardziej, niż pogoń za władzą i bogactwem dla nielicznych.

Pomimo pandemii mamy ważne odpowiedzi. Walczymy razem z „Deutsche Wohnen & Co. wywłaszczyć!” o upaństwowienie korporacji nieruchomościowych i popieramy postulaty dotyczące ogólnokrajowego zamrożenia czynszu / limitu czynszu. Z zadowoleniem przyjmujemy pracę stowarzyszeń lokatorów i wspieramy rozwój związków lokatorskich i innych form organizowania się od dołu. Jesteśmy po stronie wszystkich grup, które działają na rzecz miasta antyrasistowskiego, miasta feministycznego, miasta sprawiedliwości klimatycznej i miasta bez barier i wzywamy do połączenia naszych wysiłków. Wspólnie kształtujmy to miasto!

Pytamy nawet poza kwestią czynszu i mieszkania: Jak chcemy żyć razem?

W mieście
… w którym każdy może żyć tak, jak chce…
ze sprawiedliwym podziałem zasobów i gwarancją realizacji naszych
podstawowych potrzeb …
z kulturą, tolerancją i przestrzenią dla naszych różnic …
z poszanowaniem dla naszych źródeł utrzymania ….

Marz, snuj wizje i buduj solidarne miasto!
Do zobaczenia na Housing Action Day 2021!

Sojusz akcji przeciwko wysiedleniom i szaleństwu czynszowemu