Turkish

Kazanç yerine insanca yaşamak!

Konutlarin betondan altina dönüstüğünü ve borsada hisse senedi olarak işlem gördüğünü yaşiyoruz. Pahalı yeni daireler fiyatları yükseltiyor, ve sosyal konutlar azalıyor. Mahalleler kâr amaciyla yeniden şekillendiriliyor. En sevdiğimiz publar, vazgeҫilmez anaokullar ve bizim değerli kiosklar tehdit ya da zaten yerinden edilmiş durumda. Kira artışları ile karşi karşiyayiz ve kira için gelirimizin büyük bir bölümünü ödüyoruz. Evlerimiz özelleştiriliyor, satılıyor ve üzerine kâr ekleyip yeniden satılıyor. Dairelerimiz yüksek maliyetle ve pahalı bir şekilde restore ediliyor ve kiralar artmaya devam ediyor. Dairelerimiz ofislere ve tatil dairelerine yada finansal yatırımlara dönüştürülüyor. Kira kontratlarımız feshediliyor ve kendi ihtiyaç gerekçesiyle bize dava aҫıyorlar. Bizi zorla sokağa atıyorlar ve mahallelerimizden çıkarıyorlar. Evsiz barksız kalıyoruz ve onurumuzla oynuyorlar.

Artık adaletsizliğe dayanmak ve şiddete katlanmak istemiyoruz. Biz direniyoruz ve dayanışma icerisindeyiz.

Şehirlerin satılması doğanın bir kanunu değil, bu dizginsiz bir ekonomik sistemin sonucu ve bir sosyal sorumluluğunu unutan politikanın ürünüdür. Birlikte bunu değiştirebiliriz!

Geçen yıl yüz binlerce insan adil bir kira ve adil bir kentsel politika için gösteriler yaptı son olarakta 6 Nisan 2019 da, Avrupa çapında ki büyük bir eylemi gerçekleştirdi . Bu tavizsiz protestolar daha önce düşünülmesi mümkün olmayan şeyler elde etti: Almanya genelinde kiraların sınırlandırılması konut- şirketlerinin kamulaştırılması tartışıldı. Frankfurt Main, Osnabrück ve Berlin’de kiracılar kamusal konut firmalarını yönlendirmek için yeni fikirler geliştirmeye kadar ileri gidebiliyorlar. Gera ve Berlin ́de büyük çapta yerleşim yerleri yeniden kamulaştırılıyor. Birçok şehirde boş evler işgal ediliyor.

Biz, ülke çapında kiracı girişimcileri ve „Recht-auf-Stadt“-grupları olarak talep ediyoruz:

1. Sosyal olarak kabul edilebilir bir kira istiyoruz. Kira dan kâr edinmeye hayır!

2. Evlerin tahliyelerine son. Housing first onura dokunmayan dairelerde. Biz konut hakkımızı talep ediyoruz.

3. Boş kalan evlere son! Spekülasyon nedeniyle boş bırakılan evlerin kiraya verilmesi zorunlu kılınmalı. Işgaller legalize edilsin.

4. Kiracılara demokratik katılım ve kollektif haklar. Konutlarımızda söz sahibi olmak istiyoruz.

5. Konut sektöründe arazi spekülasyonlarına son, arazi mülkiyetinin sosyalleştirilmesi, büyük konut gruplarının kamulaştırırmasını istiyoruz. Yer ve konut mal olmamalıdır.

6. Politikada ve ekonomide radikal bir değişim: dayanışma ve ekolojik temelli bir kentsel gelişim

Konut hakkımız uygulanmadığı, kira çılgınlığı sona ermediği ve kâr çıkarları sosyal adaletten daha önemli olduğu sürece baskı uygulamayı yükseltmeye devam edeceğiz! 28.3.2020 tarihinde ki Konut Eylem Gününe (Housing Action Day) katılın!

Birlikte protesto, direniş, dayanışma ve alternatifler olduğunu gösteriyoruz!

Kazanç yerine insanca yaşamak!

Aktionsbündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn

 

Bu çağrıyı kim imzaladığını burada görebilirsiniz:

Bu çağrıyı imzalamak isteyen gruplar lütfen info@housing-action-day.net ́e e-posta göndersin.